FAQ

คำถามที่มีลูกค้าถามมาบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

-เครื่องที่จัดจำหน่าย เป็น เครือง ที่มีความทนทานในการใช้งาน ในระบบหนึ่ง และผ่านการ ตรวจสอบ การใช้งานไว้ แล้ว ดังนั้น การเสีย จะมีน้อยมาก 

>หากเครื่อง ติดขัด ไม่ สามารถใช้งานได้จริง ๆ ทางร้าน จะดำเนินการช่วยเหลือ แก้ไข ให้ ลูกค้า ทุกด้าน ผ่าน เครือข่าย Line หรือ Facebook ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแล ให้ลูกค้าทุกราย

>หากเครือง ชำรุดจนใช้งานไม่ได้ ลูกค้า สามารถ ติดต่อ ขอให้ ทำใบเสนอราคา ซ่อมได้ หากเป็นลูกค้าเดิม ราคา ค่าแรง ฟรี 

สินค้า มีการรับประกัน ครับ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับ ชนิดของ เครื่อง นั้น ๆ และตามที่ตกลง กันว่า จะให้รับประกันหรือไม่ ตามการตกลง กับ ทางร้าน เนื่องจากลูกค้าบ้างท่านไม่รับระยะประกัน แต่สินค้า ทั้งหมดของร้านมีการประกัน แน่นอน ครับ

เงื่อนไขการรับประกัน ทั้งนี้ทางร้านไม่รับประกัน วัสดุสิ้นเปลืองที่เกิดจากการใช้งาน เช่น หมึกปริ้น ลูกยาง ฟิล์มความร้อน (ทั้งนี้ไม่ร่วมเครืองที่ยังไม่ได้ใช้งาน) 

วัสดุสิ้นเปลืองคืออะไร 
คือ ส่วนที่อาจจะหมด หรือ สึก เสื่อม ตามการใช้งาน 

ปรื้นเตอร์ ขายดี

Powered by MakeWebEasy.com